ماجرای حشره خطرناک هندی

واقعیت ماجرای حشره خطرناک هندی که داخل بدن تخم می گذارد

حتما شما هم عکس و ماجرای حشره خطرناک هندی که داخل بدن تخم می گذارد و ظرف چند ساعت آدم را از بین می برد شنیده اید.

چند روزی است که عکس هایی که گفته می شود از یک حشره خطرناک هندی است که در بدن آدم تخم گذاری می کند در شبکه های اجتماعی منتشر شده و دست به دست می چرخد.

عکس های این حشره خطرناک هندی با متن زیر در شبکه های اجتماعی منتشر شده است:

«این حشره خطرناک هندی این حشره یک نوع ویروس هست که از هند کشف شده و داره پخش میشه حواستان باشد این حشره رو به هیچ وجه بادست یا با پای برهنه نکشین خیلی خطرناکه و ظرف چند ساعت آدمو ازبین میبره.خواهش میکنیم این پیامو برای همه بفرستین تاآشنایی پیداکنن با این حشره خطرناک»

و اما واقیعت چه چیزی را می گوید

اما این خبر که مدتی در سایت های خارجی نیز با عنوان new killer insect  رواج داشت یک شایعه یا اشتباه در ترجمه بوده که موجب ناراحتی و نگرانی مردم در ایران نیز شده است حشره ای که در تصاویر دیده می شود “ساس آبی غول پیکر” نر است که تخمهایش را بر دوش میبرد! این حشره خطرناک یا کشنده نیست و عامل یا ناقل بیماری یا عفونت خاصی نمی باشد!

تصویر انگشت های توخالی حاصل میکس عکس دهان دو “مارماهی نقره ای” بر روی تصویر دو انگشت است! و از حقه های فتوشاپی برای گمراهی و نگرانی مردم با یکدیگر ترکیب شده و واقعی نمیباشد

این تصاویر در بسیاری از افراد حالاتی چون تپش قلب، خارش بدن و حس انزجار را ایجاد می کند که به ترایپوفوبفیا (Trypophobia) یا ترس از حفره های خوشه ای نامنظم معروف است.

ماجرای حشره خطرناک هندی
ماجرای حشره خطرناک هندی