چگونه وسیله های مشترک را تمیز نگه داریم

بستگی به منطقه ای دارد که شپش در آن قرار دارد. وسایل شخصی که در ناحیه سر استفاده می شود، مانند شانه و برس، اگر با آب داغ شسته شوند و به صورت چشمی بررسی شوند تا از تمیزی آنها اطمینان حاصل شود، کافی است.

از آنجایی که شپش های بدن روی خطوط درز تخم می گذارند نمی توان از تمیز شدن کامل آن ها اطمینان داشت به همین دلیل یا باید تمام لباس ها به خصوص لباس های زیر را با آب 90 درجه شست و با اتو داغ اتو کرد و یا تمام لباس های زیر. لباس ها باید در یک کیسه پلاستیکی دربسته قرار داده شوند و به مدت یک هفته باز نشوند. انگل ها در عرض یک هفته از گرسنگی و خفگی می میرند

 فروش سم شپش کش خانگی بدون بو