پرسشهای متداول
چگونه و کجا سم را باید نگهداری کرد

سم را باید دور از دسترس افراد و بچه ها و در محلی مجهز به درب و قفل مناسب نگهداری نمود.

به هیچ وجه نباید در آشپزخانه و اطاق محل زندگی سم نگهداری شود.

سم باید در قوطی و ظرف خودش نگهداری شود و هرگز نباید آن را داخل ظرف یا شیشه دیگر ریخت چون ممکن است.

اشتباها” از آن استفاده شود.

بعد از هر بار استفاده حتما” باید درب قوطی سم محکم بسته شود.

سم را نباید با وسیله نقلیه ای که مسافر ، دام و یا مواد غذایی حمل می شود جابجا کرد.

سم نباید در محل و یا نزدیک مواد غذایی نگهداری شود.

اقدامات احتیاطی هنگام سمپاشی

با توجه به اینکه هرگونه تماس با سم بسیار خطرناک است پس باید در موقع استفاده از آن نکات زیر را مراعات نمود.

به هیچوجه نباید آب و غذا خورد و سیگار کشید.

از لباسی که تمام بدن و کلاهی که موهای سر را بپوشاند استفاده گردد.

از عینک مخصوص که کناره های آن بسته باشد و چشم را از قطرات سم محافظت نماید استفاده شود.

از ماسک و یا پارچه تمیزی که روی بینی و دهان را جهت جلوگیری از وارد شدن ذرات سم بصورت بخار یا پودر از راه دهان و بینی بپوشاند استفاده گردد.

از چکمه جهت جلوگیری از ریختن قطرات سم روی پاها استفاده شود.

از دستکش لاستیکی بمنظور جلوگیری از آلودگی دستها استفاده گردد.

در روزهایی که باد شدید می وزد نباید سمپاشی کرد و در شرایط باد کم باید پشت به باد ایستاد تاقطرات سم به شخص سمپاش نپاشد.

اگر سم به چشم پاشیده شود باید فورا” چشم را زیر شیر آب گرفت و یا با آب زیاد شست.

اگر موقع سمپاشی سم روی بدن ریخت باید فورا” با آب و صابون آن محل از بدن شسته شود.

اقدامات احتیاطی در موقع استفاده از اسپری حشره کش

همه افراد باید از اطاق یا محل اسپری خارج شوند.

پنجره ها و درب ها بسته باشند.

روی ظروف غذاخوری و وسائل بچه ها پوشانده شده باشند.

تنگ ماهی و قفس پرندگان از اطاق یا محل اسپری خارج گردند.

موقع اسپری حشره کش باید قوطی آنرا طوری بدست گرفت که از اسپری کننده فاصله داشته باشد.

بعد از اسپری کردن باید فورا” اطاق را ترک و در را بسته نگه داشت.

بعد از گذشت حدود 30 دقیقه باید درها را باز و هوای اطاق را تهویه نمود.

چه کسانی می توانند با سم کار کنند

کسی که سم و خطرات ناشی از آن را می شناسد و می داند که چگونه باید آن را بکار برد تا خطری متوجه خود و اطرافیان نباشد پس سمپاشی کار هر کسی نیست.

کسی که سالم و قوی بنیه باشد ، مردان پیر ، زنان حامله و افراد کمتر از 18 سال نباید به هیچ وجه سمپاشی نمایند.

کسانی در زمان سمپاشی بیماری خاصی مانند بیماریهای قلبی ، کلیوی و کبدی و یا حتی سرماخوردگی نداشته باشند.