در خانه سوسک دیدیم چیکار کنیم ؟

می توانید تله های کشنده خاصی را در اطراف لانه سوسک ها یا اطراف آشپزخانه نصب کنید. می توانید غذاهای سمی را در اطراف لانه سوسک ها و در مناطقی که می توانند رفت و آمد کنند قرار دهید. با گذاشتن آب صابون و پاک کردن مرتب محل با سرکه می توانید سوسک ها را از بین ببریداگر در ساختمانی که در آن زندگی می‌کنید شکاف‌هایی وجود داشته باشد، شکاف‌هایی در مکان‌هایی مانند حمام و توالت خانه، شکاف‌های نزدیک ورودی و خروجی لوله‌ها، سوسک‌ها می‌توانند به سرعت لانه کنند و تولید مثل کنند. درها، پنجره‌ها و پایین درب بیرونی که باز گذاشتن می تواند به سوسک ها اجازه ورود به خانه شما را بدهدیک فنجان جوش شیرین و یک فنجان شکر را مخلوط کنید و آن را در خانه خود بپاشید، سوسک ها جذب شکر می شوند و مخلوط را می خورند. جوش شیرین باعث ایجاد حباب در آنها می شود و آنها را می کشداین حشرات با حمل تخم های خود به پشت، تخم های خود را به هر کجا که می روند حمل می کنند. بعد از 18 روز، بچه ها در تخم ها بیرون می آیند. آنها می توانند 8-10 بار در سال تخم ریزی کنند. اگر سوسک به نحوی وارد خانه شود، اولین جایی که می‌روند لانه می‌کنند یا پنهان می‌شوند، زیرا عاشق مکان‌های گرم هستند، پشت یخچال، فر یا زیر اجاق گاز است.

تهیه سم سوسک قوی و بدون بو مخصوص داخل منرل

سم سوسک کش ریپلزال

سم سوسک کش

سم سوسک رونج

سم سوسک کش