شیوه های خرید

امکان خرید در این شرکت فقط به صورت تلفنی ثبث سفارش میشود.

جهت خرید،شما میتوانید بعداز ثبت سفارش از طریق تماس تلفنی وجه آن را به شماره کارت‌ و یا شماره حساب اعلام شده شرکت واریز نمایید. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توانید از دستگاه های (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده نمایید،

نکته: پس از واریز وجه حتما با شماره های درج شده در بخش تماس با ما واریزی را اطلاع دهید.