مدفوع ساس چگونه است؟

مدفوع آنها شبیه لکه های جوهر سیاه است. اگر آن را روی تشک، کنار تخت یا فنر تشک خود پیدا کردید، می توانید یک دستمال مرطوب روی لکه بمالید. اگر لکه آغشته شده باشد، ممکن است مدفوع ساس باشدیکی از مهم ترین راه ها برای درک وجود ساس ها در خانه، مدفوعی است که روی ملحفه ها و مبلمان می گذارد. رنگ مدفوع می تواند بین قهوه ای و سیاه متفاوت باشد. مشاهده این مدفوع بر روی سطوح غیر متخلخل امکان پذیر است. نیش ساس هیچ ضرری ندارد و ساس هیچ بیماری را گسترش نمی دهد. با این حال، نیش ساس می تواند بسیار آزاردهنده باشد و در برخی موارد می تواند دردناک، خارش یا حتی ایجاد بثورات پوستی باشد.

تشخیص وجود ساس در خانه با فضله یا مدفوع ساس

فروش سم برای از بین بردن ساس و تخم ساس

سم ساس کش بدباگ bed bug