سم های موثر بر روی سوسک ها

سوسک ها گونه ای جالب از حشرات به حساب می آیند که می توانند علاوه بر بیماری زایی که با خود دارند، مزیت هایی را نیز برای کره زمین و حتی انسان ها با خود به همراه داشته باشند. در ادامه این مقاله سعی کرده ایم تا در مورد ویژگی های کلی سوسک ها، سم سوسک هایی که بر روی آن ها موثر است و همچنین نحوه زندگی کردن آن ها صحبت کنیم. اگر شما نیز از دست سوسک های آشپزخانه و حمام خود خسته و کلافه شده اید و به دنبال آن هستید که بهترین روش ها همچون سمپاشی سوسک را برای از بین بردن آن ها پیدا کنید، می توانید تا انتهای این مقاله را با ما همراه باشید.

چرخه زندگی سوسک ها

نحوه زندگی کردن و چرخه ای که سوسک ها در طول عمر خود پشت سر می گذارند، به چه شکلی است؟ تمامی سوسک ها در هر شکل و اندازه ای که باشند، سه مرحله را در زندگی خود طی می کنند، تخم، لارو و مرحله بلوغ. در هر کدام از این مراحل یک سری از ویژگی ها و نکات وجود دارد. بررسی کردن این ویژگی ها می تواند برای سمپاشی سوسک اهمیت زیادی داشته باشد. به همین خاطر نیز این موارد را به شکل جداگانه ای مورد بررسی قرار می دهیم.

· تخم سوسک

اولین قسمت مربوط به تخم سوسک ها می شود. زمانی که سوسک های ماده به مرحله بلوغ می رسند، تخم سوسک را تولید می کنند. تعداد زیادی از تخم ها که حدودا 16 الی 50 عدد می باشند، در یک غلاف قرار می گیرند. به طور مثال سوسک های شرقی و آمریکایی تعداد 16 عدد، سوسک های قهوه ای نواری تعداد 18 عدد و سوسک های آلمانی تعداد 50 عدد تخم را در هر غلاف تولید می کنند.

تخم سوسک ها باید ابتدا هچ شده و سپس به مرحله تبدیل شدن به لارو برود. برخی از سوسک ها تخم های خود را تا زمانی که به مرحله هچ شدن برسند، با خودشان حمل می کنند و این کار را برای افزایش زاد و ولد انجام می دهند. اما بسیاری دیگر از سوسک ها نیز هستند که تخم های خود را مخفی می کنند. بهترین مکان های برای این کار، شکاف بین دیوارها، درز تابلوها، فضای زیر کابینت و مبلمان و… است.

· نمف یا لارو سوسک

مرحله بعدی که پس از هچ شدن قرار دارد، مرحله تبدیل تخم ها به لارو سوسک است. مدت زمانی که سوسک ها سر از تخم بیرون بیاورند، چیزی بین 2 هفته الی 2 ماه می باشد. هچ شدن نیز به معنای بیرون آمدن از تخم است. پس از هچ شدن است که سوسک ها تازه خارج شده را می بینید. این سوسک ها رنگ هایی روشن تر دارند، مشابه سوسک های بالغ هستند و بال ندارند.

یکی دیگر از ویژگی های مرحله نمف یا لارو بودن سوسک ها مربوط به پوست اندازی های متعدد آن ها می شود. به طور مثال برخی از سوسک ها همچون سوسک های آلمانی می توانند در طول 3 ماهی که به بلوغ می رسند، چیزی حدود 6 الی 7 بار را پوست اندازی کنند. اگر سمپاشی سوسک را در این مرحله انجام دهید، احتمالا اثر بالایی بر روی این حشرات می گذارد.