سم بید

سم بید کش بسیار قوی پست اکسپرت  یک سم بسیار قوی و پیشرفته در زمینه مبارزه با ساس ها می باشد برای خلاص و رهایی از شر بیدها از سم مایع بید کش پست اکسپرت  استفاده نمایید  ویژگی این سم بدین گونه است که بیدها بدون اینکه بتوانند این سم را بو یا حس کنندسم بید یک محصول موثر موفق و قوی  جهت کنترل نابودی و ریشه کن کردن کامل حشره بید می باشد  این سم دارای تفاوت اساسی با سایر سموم  است که به راحتی می تواند  بیدها و سایر آفات را  در مقتال پرثروئیدها  که از خود مقاومت نشان می دهد از بین برده و نابود کند

نحوه استفاده: یک لیتر سم بید را با سه لیتر اب مخلوط کرده دو لیتر را هفته اول و دو لیتر را هفته دوم سم پاشی میکنیم این سم در ظرف های 1 لیتری و 4 لیتری موجود میباشد که هر لیتر سم 200 متر را پوشش میدهداز دستکش و ماسک استفاده کنید

بید ها

بید لباس نوعی حشره است از راسته پولک‌بالان. حشره بید پروانه کوچکی است پروانه های ماده در طول ۳-۲ هفته از عمر خود در حدود صد تخم در محل تاخوردگی های فرش و یا سایر منسوجات پشمی می گذارند .تخم های این پروانه در یکی از مراحل عمر خود به صورت « لارو » در می آیند، اگر خسارات حاصل از بید روی پشم شود و متوجه می شویم

نکات سمپاشی بید

1)شستن دست و صورت با اب و صابون

2)سم را در ظرف اصلی خودقرار داده و دور از دسترس کودکان نگه دارید

3)تمامی لباس های الوده را با شوینده شسته در مقابل افتاب قرار دهید

4)بعد از سم پاشی اب فراوان بنوشید

5)چند ساعت منزل را ترک کنید