راه های از بین بردن عقرب

ايران در بين ساير كشورها داراي تنوع گونه اي بسيار غني عقرب، بخصوص از نوع خطرناك آن مي باشد. موارد مرگ ناشي از گزش در تمام مناطق كشور رخ مي دهد. تلفات ناشي از عقرب گزيدگي به عوامل متعددي از قبيل گونـه عقـرب، سن فرد گزيده شده، محل گزش در بدن و منطقه جغرافيايي مرتبط است برای از بین بردن عقرب ها سم زیادی در بازار موجود هست که از تضمینی و قوی بودن ان نمیتوان اعتماد کرد سم های موجود در سایت ما همگی اصل و تضمینی هستند مانند سم پایروساید و. سم عقرب کش هاریس و سم عقرب کش پیگانیک

سم های عقرب

سم عقرب پایروساید: سم عقرب کش بسیار قوی پایروساید مقاوم در برابر شستشو و باران های شدید  و بوی عجیب و زننده ای برای انسان ها ندارد  ولی برای عقرب ها یک بوی تیز و تندی دارد که با عث می شود  آنها سریع منطقه را ترک کنند  سم حشره کش و عقرب کش پایروساید  یک مایع عقرب کش قوی با بوی ناچیز و بدون رنگ است ک برای کشتن سریع  عقرب ها و جلوگیری از زاد وولد و جمعیت عقرب ها تولید شده است

سم عقرب کش هاریس: سم دفع عقرب  هاریس یک سم بسیار قوی در زمینه مبارزه و دفع جمعیت عقرب ها میباشد سم عقرب کش هاریس در برابر آب  باران و شستشو مقاوم بوده  و بوی تند و تلخی برای انسان ندارد ولی برای عقرب های بوی بسیار تیز و تندی دارد  ک باعث می شود منطقه را به مدت زمان طولانی ترک کنند  این سم بی رنگ و بوی ناچیزی  دارد که با آب تر کیب شده و به صورت اسپری اعمال می گردد

سم عقرب کش پیگانیک: سم عقرب کش بسیار قوی  پیگانیک   مقاوم در برابر شستشو و باران های شدید  و بوی عجیب و زننده ای برای انسان ها ندارد  ولی برای عقرب ها یک بوی تیز و تندی دارد که با عث می شود  آنها سریع منطقه را ترک کنند  سم حشره کش و عقرب کش  پیگانیک   یک مایع عقرب کش قوی با بوی ناچیز و بدون رنگ است ک برای کشتن سریع  عقرب ها و جلوگیری از زاد وولد و جمعیت عقرب ها تولید شده است این سم عقرب با آب ترکیب شده و به حالت اسپری اعمال می شود از جمله ویژگیهای خاص این سم ماندگاری بیشتر آن است

عقرب ها وشناخت ان ها

غذای عقرب حتما باید به صورت مایع وارد بدن او شود به همین منظور، دهان او دارای پرزهایی است که شبیه فیلتری عمل می کند که از ورود ذرات جامد جلوگیری می کند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید، غذا خوردن در عقرب ها گاهی تا ۲۴ ساعت هم طول می کشد و آن هم به دلیل همین فرآیند مایع سازی مواد است. آب مورد نیاز برای عقرب هایی که در نواحی مرطوب زندگی می کنند، از آب های جدا مانند دریاچه و رودها تأمین می شود و آن هایی که در نواحی خشک زندگی می کنند، آب مورد نیاز خود را از طریق بدن طعمه استفاده می کنند.