دور کردن مارمولک با پر طاووس

در تابستان که درب های منزل باز می شود، تمامی موجودات و حشرات میتوانند وارد خانه شما بشوند در میان حشرات، مارمولک ها به دلیل تحرکشان کابوس ما هستند. پس چگونه می توانیم از شر مارمولک ها خلاص شویم؟

ترسیدن مارمولک ها از پر طاووس

اگرچه دلیل آن دقیقاً مشخص نیست، اما کارشناسان می گویند که مارمولک ها از پر طاووس می ترسند. برای جلوگیری از ورود مارمولک ها به خانه می توانید پرهای طاووس را در اطراف قرار دهید. در حالی که آویزان کردن آن بر روی دیوار یک گزینه است، می توانید آن را در گلدان نیز قرار دهید تا مارمولک ها بتوانند آن را ببینند.

آب اسپری کنید

تغییرات دما مانع از تحرک مارمولک ها می شود. اگر می خواهید مارمولک را راحت بگیرید، می توانید آب سرد پر شده در قوطی اسپری را روی آن اسپری کنید.

فروش سم های بدون بو برای دفع کلی مارمولک ها