ساس

ساس ها اندازه ای کوچک و راست و بیزی شکل هستند و بال ندارند موقع بچگی قهوه ای شکل بوده بعد خوردن خون انسان ها مایل به رنگ قرمز میشوند ساس های بزرگسال نسبتا کند حرکت می کنند بیشتر مواقع مردم فکر میکنند ساس ها انقدر کوچک هستند که نمیتوان ساس ها را با چشم غیر مسلح دید اما باید این را دانست که میتوان ساس های برگسال و کامل شده را به راحتی دید فقط برای قایم شدن جاهای تاریک و شکاف های درو دیوار استفاده میکنند

نیش ساس

جای گزش ساس

ساس ها با دهان نازک و کوچک خود با سوراخی کوچک روی پوست انسان از ان خون میگیرند و اما در اوایل نیش های ساس تخت خواب زیاد درد ندارند. ساس های تخت خواب میتوانند ساعت ها روز ها بدون اینکه حتی خبر داشته باشین زندگی کنند هر یک عدد ساس میتواند تا 10 دقیقه از بدن انسان خونگیری کند و بمکد گزش ساس معمولا روی معرض دید پوست مانند قسمت بالای بدن گردن بازوها و پاها باشد اگر در سطحی لکه های خون نیش ها و یا مدفوع ساس در روی سطحی دیده شود برخی از نشانه های ساس هستند نیش های موجود روی بدن معمولا موقعی که خواب هستید به وجود می اید روی دست پا گردن شانه بیشتر دیده میشود و بیشتر مواقع روی یک نکته مشخضی تمرکز میکنند و به صورت خطی راست و یا به طور زیگزاگ دیده میشود گزش ها معمولابه شکل قرمز و التهاب شده و خارش و زخم کوچک و قرمز دیده میشود گزش ساس ها و عکس العمل بدن در مقابل این گزش بلافاصله بعد از گزش دیده نمیشود معمولا دو سه روز طول میکشد تا خارش و التهاب و یا اثر ان دیده شود و عوارض جانبی ان برای هر بدنی میتواند متفاوت باشد نیش ساس به قدرت خطرناک است اما میتواند بسیار خارش داشته باشد که در برخی موارد میتواند عفونت کند و یا برای برخی افراد واکنش های آلرژیک داشته باشد