راه های دفع موریانه از خانه

موریانه ها موجودات ریز و خطرناکی هستند که تا این که شما متوجه ان ها شوید امکان این هست که کل خانه شما را فرا گرفته باشند و در حال تخریب اشیا شما باشند اگر خانه شما بیشتر از چوب باشد بهتر است هفته ای یک بار ان ها را کنترل کنید تا مطمان شوید که اسیبی به وجود امده است یا نه میتوانید کنار در ها و پنجره ها رو کنترل کنید معمولا پر ها و بال های موریانه ها اونجا هستند  موریانه ها انواع زیادی دارند در رنگ های شیری زرد و قهوه ای هستند را تشکیل میدهد موریانه ها سه نوع هستند که :

1)موریانه های زیر زمینی

2)موریانه های چوب

3)موریانه های تپه

موریانه ها از نور خورشید بیزار هستند اگه نور خورشید به خانه شما نفوذ داشته باشد همه موریانه ها از بین میروند

ویا راهی قوی تر و بهتر این که میتوانید برای از بین بردن موریانه ها از سم های بسیار قوی و المانی سایتمون خریداری کنید سم بسیاری برای از بین برد موریانه ها در بازار هستند هستند اما از اعتبار ان نمیتوان مطمان شد اما با خیال راحت میتوانیدبرای سم موریانه از سایت ایران سم خرید کنید

چند نوع سم برای از بین بردن موریانه برای شما معرفی میکنیم:

سم موریانه ترمیدور

سم موریانه ترمیدور با کمترین هزینه سم کشنده ترمیدور موریانه  با ماده فعالی که دارد در صدد جلوگیری از تکثیر موریانه ها و کنترل جمعیت انواع موریانه  میباشد از این سم به عنوان اسپری می توان  در محیط اطراف ساختمان ها تا ارتفاع و پهنای 4 متری  از محل مورد نظر را سمپاشی کرد سم موریانه کش ترمیدور یک سم بدون بو با تاثیر گذاری سریع و کشتن  موریانه  به طری که اثرات سم موریانه  ترمیدور تا مدتها در محیط باقی مانده و این تضمین را به شما می دهد که به مدت زمان بالایی از شر این آفات در امان هستید

  • سم موریانه بونیده

سم موریانه کش BONIDE یک سم به صرفه جهت نابودی و کشتن سریع انواع موریانه میباشد  سم فوق العاده قوی و موثر موریانه  با ماده فعالی که دارد  درصدد جلوگیری از تکثیر موریانه ها و کنترل جمعیت انواع موریانه می باشد و به حالت اسپری اعمال می گردد  از سم موریانه بونیده می توان در اطراف سا ختمان ها تا ارتفاع و پهنای 4 متری از محل مورد نظر  را سمپاشی کرد  سم موریانه کش بونیده یک سم بدون بو  با تاثیر گذاری سریع  و کشتن سریع موریانه  به طوری که اثرات این سم تا مدتها در محیط باقی مانده و این تضمین را به شما می دهد  که به مدت زمان بالایی از شر ای آفات در امان باشید

سم موریانه پناشیلد

سم بسیار قوی موریانه پناشیلد با ماده فعالی که دارد در صدد جلوگیری از تکثیر موریانه ها و کنترل جمعیت انواع موریانه  میباشد از این سم پناشیلد به عنوان اسپری می توان  در محیط اطراف ساختمان ها تا ارتفاع و پهنای 4 متری  از محل مورد نظر را سمپاشی کرد سم موریانه کش پناشیلد یک سم بدون بو با تاثیر گذاری سریع و کشتن  موریانه بسیار سم قوی است

مرحله اول برای سم پاشی انتخواب سم مناسب برای از بین بردن موریانه است لازم به تخلیه خانه و یا شستن وسایل منزل بعد از سم پاشی نیست فقط بهتر است که بچه زیر 5 سال در محوطه سم پاشی نباشد

1)مواد الوده را دور بریزید

2)برای تمیز کردن پس از سم پاشی خانه عجله نکنید

3)راه ورود دوباره حشرات(مویانه) را به خانه بگیرد