شپش سر چگونه به دیگران منتقل می شود؟

شپش سر به اطراف می خزد و نمی تواند بپرد یا پرواز کند. انتقال شپش سر از فردی به فرد دیگر معمولاً وضعیتی است که در مناطق شلوغ یا درون خانواده رخ می دهد. این تماس معمولاً به شکل تماس سر به سر بین کودکان است.

شپش را می توان از فردی به فرد دیگر از طریق:

  • کلاه و روسری
  • برس و شانه
  • لوازم مو
  • هدفون
  • بالش حوله و اثاثه یا لوازم داخلی
  • همچنین ممکن است بین لباس هایی که با هم ذخیره می شوند، انتقال غیرمستقیم وجود داشته باشد. کلاه، روسری، شال، روسری، گوش بند که در همان محل نگهداری یا نگهداری می شود می تواند باعث انتقال شپش شود.

همچنین حیوانات خانگی مانند گربه و سگ نقشی در گسترش شپش ندارند.