معمولا ساس ها شما را مبتلا می کنند زیرا بعد از سفر آنها را به خانه می آورید. آنها همچنین مهمانان شبانه را آلوده می کنند. روش دیگر، آنها می توانند از طریق لوله ها و کابل های بین آپارتمان های متصل، اغلب در خانه های قدیمی، در خانه شما پخش شوند. علائم اغلب ممکن است با شپش یا کک اشتباه گرفته شود. با این حال، نیش شبانه آنها معمولاً در اطراف گردن و اطراف مچ دست، کشاله ران و مچ پا متمرکز می شود. دافع کک کافی نخواهد بود ساس‌ها در زیر تخت‌ها و نزدیک مکان‌هایی زندگی می‌کنند که ما زمان زیادی را در آنجا می‌گذرانیم – بنابراین اگر به هجوم ساس مشکوک هستید، مهم است که تشک‌ها و ملافه‌ها را به‌طور کامل بررسی کنید.